INSPEKSJON MED ROV

Inspeksjon av skipsskrog i forbindelse med sertifikatfornyelse og vedlikehold

Godkjent for skroginspeksjon (IWS) av

Vi garanterer

• Meget kort mobiliseringstid

• Høy kvalitet på bilder og video

• Høy fokus på sikkerhet

• Kostnadseffektiv inspeksjon

• Detaljert dokumentasjon

• Fast pris

Vi garanterer

• Meget kort mobiliseringstid

• Høy kvalitet på bilder og video

• Høy fokus på sikkerhet

 

 

 


• 
Kostnadseffektiv inspeksjon

• Detaljert dokumentasjon

• Fast pris

Typiske oppdrag

• Inspeksjon av skipsskrog i forbindelse med sertifikatfornyelse eller for å besiktige skade etter grunnstøtinger.

• Inspeksjon av fiskeoppdrett/merder.

• Inspeksjon av kaier og kaifundament.

• Inspeksjon av flytebrygger/forankring av flytebrygger.

• Søk og redning etter antatt omkomne personer.

• Inspeksjon i forbindelse med revurdering av demninger.

Referanser

© 2020 VUVI AS. ALL RIGHTS RESERVED.

Lukk meny